Jak může vypadat efemérní digitální kronika obce? Autorská video-kompozice, pracující s pamětí místa a fenoménem nekonečné retrospekce díky sběru dat a vizuálních materiálů přímo od obyvatel.
Na dvou protilehlých stěnách budovy České pošty z roku 1989 se potkávají různé časové roviny a mediální artefakty. Nové materiály i zastaralé nosiče, VHS, DVD, zapomenuté analogové fotografie, útržky digitalizovaných 8mm filmových pásů, nahrávky ze smartphonů nebo 3D skeny objektů spjatých s místem. To vše se potkalo na jednom „plátně“ ve formě pohyblivé koláže, zobrazující speciální příležitosti i každodenní situace obce.
Video tak mapuje nejen překotný rozvoj lokality, ale také způsob užívání médií v průběhu času. Formou videokoláže s četnými záměrnými chybami v obraze (tzv. glitch) se tak komponuje „nová paměť“ obce a jejích obyvatel.
Magdaléna Kašparová
VJ Lipp, 2021
site–specific dvoukanálová projekce na budovu pošty v Lipencích (Praha–Západ)